Rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti. | FERRAM STROJÍRNA

česky english

Rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti.

Obchodní společnost FERRAM, a.s., IČO: 25817370, se sídlem Praha - Libeň, Drahobejlova 2391/13, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18273, tímto zveřejňuje informaci o tom, že valná hromada společnosti dne 8.4.2020 rozhodla za přítomnosti sta procent akcionářů rozhodnutím valné hromady o změně stanov společnosti tak, že všechny akcie emitované společností se v souladu s ust. § 529 Občanského zákoníku přeměňují na zaknihované akcie. Lhůta k odevzdání dosavadních listinných akcií vydaných společností se stanoví na 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku. Akcionáři se vyzývají, aby do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku odevzdali společnosti v sídle společnosti všechny své akcie vydané společností. 

V Opavě dne 8.4.2020 

FERRAM, a.s. 
Marta Gatnarová, člen představenstva

  •   V současné době aktuálně hledáme nové zaměstnance na tato pracovní místa: MANIPULANT - VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK KONSTRUKTÉR JUNIOR LAKÝRNÍK...


 

FERRAM, a.s.

Sídlo:


Drahobejlova 2391/13
190 00 Praha - Libeň
Czech Republic

FERRAM, a.s.

výroba:


Vávrovická 275/89
747 07 Opava,
Vávrovice Czech Republic

IČO: 25817370
DIČ: CZ25817370
telefon +420 553 608 608 fax +420 553 608 609 e-mail info@ferram.cz

 

O NÁS

VÝROBNÍ PROGRAM

AKTUALITY

REFERENCE

PROJEKTY

KARIÉRA

KONTAKT

 facebook LinkedIn

  

Naši partneři:  smith ferram      sdst   Střední škola technická Opava

esf   evropská unie   OPPI