Kvalita a certifikace | FERRAM STROJÍRNA

česky english

Kvalita a certifikace

 

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zákazníků ani naše společnost při jejich uspokojování nezůstává pozadu.

Naší prioritou je být kvalitním a spolehlivým parterem, který splňuje vše, co od něj tuzemský i zahraniční trh očekává.

kvalita a certifikace

Proto byly ve FERRAM a.s. postupně vyhlášeny Politika kvality a Environmentální politika.

Návazně na vyhlášení Politiky kvality byl v naší společnosti již v roce 2001 zaveden a od té doby dodržován Systém integrovaného managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001, čímž garantujeme neustálé zlepšování systému řízení kvality a kladení důrazu na spokojenost zákazníka. Jelikož jsme nedílnou součástí životního prostředí, které můžeme ovlivňovat svou činností, bylo nezbytně nutné zavést rovněž Systém environmentálního managementu. Jeho úspěšné zavedení a udržování dokládá certifikát podle normy ČSN EN ISO 14001. Naším cílem je chránit životní prostředí a vylepšovat péči o něj. Uvědomujeme si vlastní odpovědnost, snižujeme ekologická rizika a vedeme a motivujeme k tomu rovněž i své zaměstnance i ostatní spolupracující jednotlivce či firmy.

S ohledem na to, že naší hlavní výrobní náplní je výroba svařenců, věnujeme potřebnou péči rovněž získávání a udržování vysoké odborné úrovně svářečských prací.

 

 

 

 

Naši odbornou způsobilost a potřebnou kvalifikaci v této oblasti dokladuje rovněž řada certifikátů podle následujících českých i zahraničních technických norem:

ČSN EN ISO 9001:2016 VE SPOJENÍ S ČSN EN ISO 3834-2:2006
Vyšší požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

EN 1090-2+A1
Osvědčení o shodě řízení výroby pro stavební výrobek Konstrukční ocelové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce třídy provedení do EXC 3 dle EN 1090-2+A1

ČSN EN ISO 14001:2016
Potvrzující, že FERRAM STROJÍRNA má certifikovaný systém environmentálního managementu.

 

Certifikát DNV (Det norske veritas)
Osvědčující FERRAM STROJÍRNA, s. r. o. jako provoz způsobilý vyrábět konstrukce pro lodě podle DNV rules of Ships Pt. 2, Ch.3, Sec.2

Disponujeme rovněž vlastním svářečským personálem s kvalifikací EWE (Evropský svářečský inženýr) a IWP (mezinárodní svářečský praktik).

Svářeči mají potřebnou kvalifikaci s Osvědčením ke svařování podle podle ČSN EN ISO 9606-1. FERRAM má rovněž kvalifikovány všechny potřebné svářečské spoje protokoly WPQR - podle ČSN EN ISO 15614 plus NORSOK M-101.

 

CERTIFIKÁTY

KODEX FERRAM

POLITIKA SPOLEČNOSTI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
FERRAM, a.s.

ENVIROMENTALNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI FERRAM, a.s._rev01-2021

 

 

 

  •   V současné době aktuálně hledáme nové zaměstnance na tato pracovní místa: MANIPULANT - VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK KONSTRUKTÉR JUNIOR LAKÝRNÍK...


 

FERRAM, a.s.

Sídlo:


Drahobejlova 2391/13
190 00 Praha - Libeň
Czech Republic

FERRAM, a.s.

výroba:


Vávrovická 275/89
747 07 Opava,
Vávrovice Czech Republic

IČO: 25817370
DIČ: CZ25817370
telefon +420 553 608 608 fax +420 553 608 609 e-mail info@ferram.cz

 

O NÁS

VÝROBNÍ PROGRAM

AKTUALITY

REFERENCE

PROJEKTY

KARIÉRA

KONTAKT

 facebook LinkedIn

  

Naši partneři:  smith ferram      sdst   Střední škola technická Opava

esf   evropská unie   OPPI